Ďakujeme

S realizáciou našich akcií nám pomáhali a stále pomáhajú mnohí ľudia, ktorí nám nezištne poskytujú svoj čas, schopnosti, náradie, materiál, názory, postrehy, nápady a mnoho iného. Vážime si pomoc každého a dúfame, že nám ostanete verní aj v budúcnosti. Ďakujeme vám všetkým:

Slovenské národné múzeum – MúzeumČervený kameň, obec Častá Lesy Slovenskej republiky – OZ Karpaty za poskytnutie priestorov a výpomoc.

Fond na podporu umenia a obec Častá za finančnú podporu.

Celé občianske združenie Schatmansdorf (aj neLARPisti) za založenie LARPovej tradície, pomoc s materiálovým zabezpečením a mnoho iného

Ondrej Farkas, Helena Cillingová a Andrea Cillingová za pomoc s materiálovým zabezpečením a výrobou rekvizít.

Roman Szomolai za položenie základov ORG-tímu, hernej mechaniky a spôsobu prípravy hry (stále dúfame, že jedného dňa sa medzi nás vráti).

Klára Homzová za čas strávený maľovaním obrazov a erbov (niektoré diela si môžete pozrieť na našej stránke).