Hranica 2019: Sever

Nepokoje na hraniciach Kráľovstva Vína vrcholia. Zvedovia hlásia, že Miklušove pluky vyrazili z Ompitálu a Vodohradu, po ceste verbujú do svojich radov miestnych sedliakov a údajne sa spriahli s korzármi a pirátmi brázdiacimi severné moria. Kráľ Pataj I. vyhlásil na celom severe výnimočný stav a povolal zo západu vojská verných Rizlingovcov, ktoré spolu s chrabrými rytiermi Svätopluka Hájnička obsadzujú priesmyky vo Fragmundských horách. Vojaci na jednej ani druhej strane sa nemôžu spoliehať na hrubé múry svojich hradov, zásobovanie viazne a zimný mráz, ktorý ešte neopustil severnú hranicu kráľovstva zalieza až do kostí. Je vaším remeslom vojna a vaším náradím meč? Pridajte sa k vojskám Rizlingsdorfu, či Hájničkovým rytierom! Nebojíte sa preliať krv za vodárskeho kráľa Mikluša? Vstúpte do jeho légie, posilnite vodárskych brancov alebo sa staňte korzárom v jeho službách! Čaká nás boj, krv, škrípanie zubov a na konci snáď elfské čajové pečivo!

 

Kde?

Na Kráľovej hore nad Dlhými dielmi v Bratislave.

Mapa

 

Kedy?

11. mája 2019

» Viac

Registrácia 9:00 – 11:00

Vlastná hra 11:00-17:00

Pre tých z vás, ktorí plánujete prísť zďaleka je tu možnosť prísť 10.5. v piatok (od 17:00 budú organizátori na mieste) a prenocovať v stanoch do sobotného rána. Ak plánujete túto možnosť využiť, informujte nás o tom na adrese kralovstvo@event-horizon.sk

» Menej

Za koľko?

7 € prvé dva týždne  

10 € štandard

15 27.4. - 10.5. (posledné dva týždne)

O hre

Milí hráči, milé hráčky, vážení bojovníci a ctené hrdinky, vitajte na stránke našej jarnej bojovky Hranica 2019: Sever. Touto hrou by sme chceli aj my, organizátori LARP-ov zo sveta Kráľovstva Vína prispieť k oživeniu starej tradície bojoviek, ktoré boli začiatkom tohto tisícročia nesmierne populárne na celom Slovensku, no dnes na niektorých miestach takmer upadli do zabudnutia.

» Viac

Keďže sa jedná o náš prvý pokus usporiadať tento typ akcie po riadne dlhej dobe, rozhodli sme sa začať skromne a držať sa starých postupov. Preto sa pripravte na staré dobré počítanie životov, prísnejšiu kontrolu zbraní a samozrejme, na nesmrteľných munchkinov! Z bezpečnostných dôvodov nepoužijeme našu lokačku pri hrade Červený Kameň, ale Kráľovu lúku v Bratislave, a keďže v divočine na hranici Kráľovstva Vína žijú len vojaci a vyhnanci, neočakávajte na tejto akcii bohaté kulisy ani zložité príbehové zápletky. Naopak, čo určite očakávať môžete, je možnosť zakričať si z plného hrdla váš bojový pokrik, prežehnať nepriateľov bojovým kladivom, či vpadnúť do chrbta nič netušiacemu oddielu a rozprášiť ho po lese. Pre tých, ktorí meče a sekery až tak neobľubujú, bude možné uplatniť sa v pozícii liečiteľov, či bardov, ktorí môžu aj bez veľkého krviprelievania nakloniť misky váh na stranu svojho vojska. Veríme, že podobne ako v prípade našich LARPov, aj Hranica 2019 vám prinesie pekné zážitky, na ktoré budete spomínať až do... letného LARP-u 2019.        

» Menej

Pravidlá

Všetkých účastníkov by sme týmto chceli požiadať aby si pozorne prečítali pravidlá. Sú tu preto, aby sme sa na hre zabavili a zároveň ju v dobrom zdraví prežili. Hráči, ktorí nepoznajú alebo nerešpektujú pravidlá môžu ohroziť seba aj ostatných a to určite nechce nikto z nás, tak tjto sekcii venujte svoju plnú pozornosť.

 

Všeobecné

 1. Organizátor má vždy pravdu.
 2. Hráč v prvom rade dbá o to aby on sám dodržiaval pravidlá, uznával si zásahy a pod. V prípade, že sa chce sťažovať na správanie iných hráčov, osloví veliteľa svojej skupiny.
 3. Všetky zbrane, ktoré účastník na hre používa musia byť schválené kontrolórom zbraní pri registrácii. Pre prípad poškodenia zbrane je odporúčané priniesť si so sebou viacero zbraní.
 4. Hráč môže mať pri sebe ľubovoľný počet zbraní, ktoré prešli kontrolou pri registrácii, smie však v boji používať len také zbrane a ich kombinácie, ktoré mu pravidlá za daných okolností povoľujú.
 5. Zbrane a muníciu (šípy a pod.) iných hráčov nie je povolené kradnúť ani poškodzovať (beda tomu, koho uvidíme, že dupol na protivníkov šíp ležiaci v tráve!).
 6. Hráč je povinný pripraviť si kostým vo farbách strany, do ktorej sa prihlásil.

 

Zbrane a zbroje

 1. Povolené sú rôzne varianty sečných a drtivých zbraní, bodné zbrane sú zakázané.
 2. Hráč môže byť vyzbrojený obojručnou zbraňou (okrem mečov a sekier sem patria aj luky), kombináciou dvoch jednoručných zbraní alebo jednoručnou zbraňou a štítom.
 3. Minimálne polovica dĺžky zbrane musí byť mäkčená (platí aj pre kladivá a sekery, u mečov a podobných zbraní je to samozrejme viac)
 4. Jednoručné zbrane – najdlhší namerateľný rozmer 10 cm.
 5. Obojručné zbrane – najdlhší namerateľný rozmer 130 cm. Zásah obojručnou zbraňou sa počíta len vtedy, ak je držaná oboma rukami.
 6. Luky a kuše – maximálny náťah 15 kg, šípy musia mať bezpečné mäkčené hlavice.
 7. Vrhacie nože, sekerky a hviezdice – najväčší namerateľný rozmer 30 cm, musia byť celé vyrobené z mäkkých materiálov.
 8. Vrhacie papierové gule – z papiera, vrhajte ich tak silno, ako sa len dá.
 9. Štíty – najväčší namerateľný rozmer 70 cm, hrany musia byť mäkčené. Štítom nie je za žiadnych okolností povolené útočiť.
 10. Brnenia sú povolené všetkých typov (pekné jednoduché brnenie môže dopomôcť získať bonusový život za kostým), v prípade kovových brnení môže hráč získať ďalší bonusový život.

 

Životy

 1. Každý hráč, ktorému nebolo povedané inak má 3 životy.
 2. Organizátori môžu hráčovi, ktorého kostým považujú za nadštandardný udeliť bonus +1 život, ktorý si započítava počas celej hry.
 3. Organizátori môžu hráčovi, ktorý nosí kovové brnenie dostatočnej kvality udeliť bonus +1 život, ktorý si započítava počas celej hry (oba bonusy je možné kombinovať a získať tak celkovo až 5 životov).
 4. Akonáhle počet životov hráča klesne na 0, jeho postava umiera – hráč môže do umierania postavy zakomponovať teatrálne prvky podľa vlastného uváženia, v prvom rade je však potrebné dbať na bezpečnosť (o ležiacich hráčov sa niekto môže nechtiac potknúť). Hráč, ktorého postava v boji umrela sa s rukami za hlavou vracia ku svojej vlajke, kde môže byť znovu oživený.

 

Boj

 1. Pri boji vždy dbajte na bezpečnosť svoju aj vašich protivníkov.
 2. Fyzický kontakt je mimo boja so zbraňami zakázaný (nechceme vidieť žiadne zápasenie, vykrúcanie rúk, či vytrhávanie zbraní).
 3. O platnosti zásahu rozhoduje zasiahnutý hráč. Nehádajte sa, nerozčuľujte sa, dodržiavajte zásady fair-play a vlastné zásahy si priznávajte.
 4. Hlava, krk a rozkrok sú nezásahové zóny, útočiť na tieto miesta je prísne zakázané a zasiahnutý hráč si tento typ zásahu (v prípade, že k nemu nešťastnou náhodou dôjde) nie je povinný započítať. Zásahy do rúk od zápästia nižšie a nôh od členka nižšie (smerom k prstom) sa tiež nepočítajú za platné zásahy.
 5. Údery zbraňami je potrebné viesť s náprahom a pred dopadom ich tlmiť, aby nedošlo k úrazu.
 6. Hráč, ktorého postava je mŕtva alebo sa z iných dôvodov nezapája do hry má obe ruky založené za hlavou.

 

Oživovanie a morálka

 1. Každá bojujúca strana disponuje vlajkonošom, ktorý nesie vlajku tejto strany a má na starosti morálku (detaily viď nižšie). Vlajkonoš je nebojová postava, na ktorú žiadny hráč neútočí.
 2. Pokiaľ sa pri vlajke stretne päť (alebo viac) hráčov, ktorých postavy práve padli v boji, vlajkonoš odoberie z vlajky 1 morálku, pätica oživovaných hráčov naraz zakričí svoj bojový pokrik a môže sa vrátiť do boja.
 3. Oživovaní hráči sa musia nachádzať do vzdialenosti 2 m od vlajky.
 4. Odobratím morálky je možné oživiť hráčov maximálne 1x za minútu.
 5. V prípade, že vlajkonoš minie všetky morálky zo svojej vlajky, v danom boji nie je možné oživiť ďalších hráčov.
 6. V hernej zóne sa vždy nachádza aj tzv. divoká vlajka s tromi morálkami. Túto vlajku môžu na oživenie svojich vojakov využívať iba skupiny, ktoré to majú uvedené ako špeciálnu schopnosť, pričom platí, že vlajka patrí tej skupine, ktorá má pri nej najviac vojakov. Vlajkonoš nesúci divokú vlajku sa nesmie pohybovať rýchlejšie ako krokom a nezapája sa do boja.

 

Špeciálne povolania

 1. Bardi sa nezapájajú do boja a svoju stranu podporujú výlučne hraním na hudobných nástrojoch a burcujúcim spevom. Odmenou za dobrý výkon bardov je navýšenie morálky bojujúcej strany do ďalších bojov – do ďalšieho boja získa strana viac morálok.
 2. Liečitelia sa nezapájajú do boja a svoju svoju stranu podporujú liečebnými rituálmi, ktoré môžu byť vykonávané iba na nebojujúcich hráčoch a trvajú minimálne 30 sekúnd. Jeden takýto rituál doplní liečenej postave 1 stratený život. Liečitelia nie sú schopní zvýšiť počet životov postavy nad maximum stanovené organizátormi počas registrácie.

Technické informácie a normy

Keďže bezpečnostné pravidlá upravujúce predpísané vlastnosti zbraní sa u rôznych bojoviek čiastočne odlišujú, skontrolujte prosím, či vaša výstroj spĺňa naše normy.

» Viac

Jednotlivé normy:

 1. Jadro zbrane: umelohmotné trubky, sklolaminát, drevo (musí byť nelepené bez výrazných hrán - hokejka alebo násada od hrablí áno, bokeny nie).
 2. Najdlhší namerateľný rozmer: pri jednoručných zbraniach 100 cm, pri obojručných 130 cm, u štítov 70 cm.
 3. Sečné zbrane (meče, šable, tesáky): mäkčenie je povinné po celej dĺžke sečnej plochy minimálne 2 cm, na hrote je potrebných 10 cm mäkčenia. Záštity musia byť mäkčené, hrušky iba ak obsahujú kovové súčiastky. Odporúčame upraviť zbraň tak, aby mala ťažisko blízko pri záštite.    
 4. Drtivé zbrane (sekery, kyjaky, budzogáne): rukoväť musí byť mäkčená minimálne do polovice dĺžky rukoväte (v smere od útočného konca) minimálne 2 cm mäkčeniny, útočná hrana musí byť mäkčená aspoň 5 cm mäkčeniny.
 5. Zbrane na reťazi (remdiky, cepy, nunčaky): rukoväť musí byť mäkčená minimálne do polovice dĺžky rukoväte (v smere od útočného konca) minimálne 2 cm mäkčeniny, reťaz musí byť nahradená umelohmotnou reťazou alebo lanom hrúbky minimálne 1 cm, maximálna dĺžka reťaze je 40 cm. hlava musí byť celomäkčená, maximálny namerateľný rozmer 30 cm. Maximálny namerateľný rozmer celej zbrane musí spĺňať požiadavky z bodu 1.  
 6. Drevcové zbrane (kopije, sudlice, píky): sú zakázané.
 7. Strelné zbrane (luky, kuše): maximálny náťah 15 kg, šípy nesmú mať žiadne ostré časti, musia byť z dreva (minimálne 8 mm hrubého), hrotové mäkčenie (bambuľa) musí byť hrubé aspoň 4 cm a násada musí byť zakončená neprieraznou zátkou (korkový štupeľ a minca, plastový štupeľ). Šípy tiež musia mať predrobené zárezy na zapadnutie tetivy. Pripravte sa na to, že náhodný šíp z vašej výbavy môže byť pred schválením rozobratý a podrobený analýze.  
 8. Vrhacie zbrane (nože, sekerky, hviezdice): maximálny namerateľný rozmer 30 cm, musia byť celomäkčené bez tvrdého jadra a zahrotených výstupkov, ktoré môžu človeku vypichnúť oko.
 9. Štíty: maximálny namerateľný rozmer 70 cm, hrany musia byť mäkčené aspoň kožou, hadicou alebo mirelonom.
 10. Brnenia: brnenia nesmú mať žiadne ostré kovové súčiastky, ani iné doplnky, ktoré by mohli zraniť iného hráča, pod kovovou zbrojou je potrebné mať prešívaný kabátec.        

» Menej

 

Bojujúce strany

Vo vojne na severných hraniciach kráľovstva bojuje niekoľko rôznych skupín vojakov, ktorí disponujú v boji rôznymi výhodami. Ako vojaci budete aj vy do niektorej z týchto skupín patriť, preto si pozorne prečítajte tieto informácie.

» Viac

Kráľovstvo Vína

Rizlingovci

Starobylý rod vládcov Rizlingsdorfu, jedného z najväčších miest Kráľovstva Vína. Už dlhé roky sú známi svojou disciplinovanou a silnou armádou, skúsenými šermiarmi a rytierskou statočnosťou. Na čele rodu stojí starý Herbert von Rizlingsdorf, ktorý na kráľovu výzvu bez váhania vyslal svojho synovca Johana aby sa postavil do čela mocnej armády a priniesol mu naspäť vavrínový veniec víťazstva.

Farby: červená, biela

Veliteľ: Johan Wilhelm von Rizlingsdorf  

Bojový pokrik: Víno je sila!

Špeciálna vlastnosť: za brnenie +1 život navyše

 

Hájničkovci

Sídlia na hrade Červený Kameň, nachádzajúcom sa v pohraničnom území. Svoj pôvod odvodzujú od hrdinu Jara Hájnička, ktorý s pomocou meča Samoseča zahnal démona Lešija pod horu Kuklu. Rytieri z pohraničia sú známi svojou vytrvalosťou, nezlomným odhodlaním a vernosťou svojmu pánovi – Svätoplukovi Hájničkovi, ktorý sa osobne postavil do čela ich armády. Okrem rytierov sa k Hájničkovmu vojsku tiež pridávajú elfovia, trpaslíci a lesné bytosti z Fragmundských lesov.      

Farby: Zelená a hnedá

Veliteľ: Svätopluk Hájniček  

Bojový pokrik: Do lesa, do hája!

Špeciálna vlastnosť: Morálka oživuje o 1 viac vojakov

 

Joškova družina

Joško Poďhovon je už roky striedavo pustovníkom, drobným obchodníkom a príležitostným zbojníkom, v čom mu vypomáhajú jeho udatní družinníci. Okrem toho, že majú radi trpasličie pivo, pociťujú tiež veľmi sile národnú hrdosť, a preto sa (hneď ako vytriezveli) všetci do jedného pridali k výzve kráľa Pataja a dnes číhajú v lesoch na nepriateľských vodárov.   

Farby: biela s rôznofarebnými doplnkami, sedliacky vzhľad

Veliteľ: Joško Poďhovon

Bojový pokrik: Čo sme si, to sme si!

Špeciálna schopnosť: Môžu používať divokú vlajku

 

Vodárstvo

Miklušova légia

Kráľ Mikluš, podvodom zbavený svojich práv a vyhnaný zo svojho léna sa už roky snaží získať, čo mu podľa božieho práva patrí. Jeho légia je najsilnejšou bojovou jednotkou na východ od Fragmundských hôr, stretávajú sa v nej chrabrí rytieri, ľstiví žoldnieri i skúsení vojvodcovia, ktorí si trúfnu aj na ťažkú korisť za horami. Na ich čele stojí Miklušov vnuk Voderad, chýrny veliteľ a skúsený taktik.   

Farby: modrá a žltá (prípadne modrá a biela)

Veliteľ: Voderad z Akvaduktu  

Bojový pokrik: Mikluš na trón!

Špeciálna vlastnosť: neobmedzená veľkosť štítu

 

Vodárska patrola

Nie každý môže byť rytierom, nie každý má meč vykladaný drahými kameňmi. Aj chudobný, no statočný človek však môže bojovať za dobrú vec. Bojovníci tejto skupiny sú synovia roľníkov a bratia statkárov spolu s elfmi, trpaslíkmi a lesnými bytosťami z Lesov divej vínnej révy. Pod vedením Irmy Akvilónskej, vlčice z Ompitálu sa obliekli do čierneho a vyrazili svojmu kráľovi na pomoc.   

Farby: čierna a rôzne tmavé kombinácie

Veliteľ: Irma Akvilónska  

Bojový pokrik: Víno von, voda dnu!

Špeciálna vlastnosť: majú o 1 morálku viac ako ostatné strany  

 

Korzári

Vo Vodárskom kráľovstve je mnoho moreplavcov. Okrem Miklušových galér brázdia severné more rybárske lode a veslice obchodníkov, ale aj piráti a korzári, prepadávajúci bohato naložené lode z Kráľovstva Vína. Najskúsenejší z nich, Gombajz Šedofúz vie, že ponuka, ktorú dostal od kráľa sa neodmieta, a preto zhromaždil svojich najlepších korzárov a pod Miklušovou vlajkou sa pustil do boja.

Farby: nie sú určené, dôležitý je pirátsky imidž (trojhranný klobúk, páska na oku a pod.)

Veliteľ: Gombajz Šedofúz  

Bojový pokrik: Na súši nás nesuší!

Špeciálna schopnosť: Môžu používať divokú vlajku

» Menej