Hra pre Creepov

Hráči predstavujúci Creepy tvoria skupinu účastníkov LARPu, ktorých úlohou je stvárňovať príšery. Obvykle sú tieto príšery na hre prítomné iba kvôli tomu aby ich dobrodruhovia a bojovníci mohli pozabíjať v rámci svojich questov. Na našom LARPe chystáme pre creepov vlastnú hru, ktorá rozvíja toto ich základne poslanie. Táto hra je predovšetkým určená hráčom so zmyslom pre humor a nadhľadom, ktorí sa veda zabaviť aj v situácii, keď ich postavy majú predovšetkým umierať. Skupina creepov bude tvorená cca. 5 hráčmi, ktorí stvárňujú príšery, obývajúce starý hrad démona Lešija a terorizujúce blízke okolie. Prvoradou úlohou creepov je predstavovať nebezpečenstvo v lesoch nachádzajúcich sa v okolí Vlčích Skál.

Princíp hry:

Jednotlivé creepy majú za úlohu plniť špeciálne typy questov, tzv. bobríky. Od začiatku hry budú mať k dispozícii sadu špeciálnych úloh, týkajúcich sa najmä situácií, v ktorých má daný creep zahynúť (napr. zúrivo napadni skupinu bojovníkov, žiadneho nezabi a sám pri tom zomri). Podľa vlastného uváženia si creepy budú jednotlivo alebo ako skupina vyberať jednotlivé úlohy a po ich splnení sa prihlásia v pekle a získajú od Smrti príslušného bobríka. Po získaní určitého počtu bobríkov alebo za špeciálnych okolností sa im odhalia ďalšie tajné úlohy, ktoré im umožnia získať špeciálne tajné bobríky. Najusilovnejší creep bude na konci hry odmenený.

Ďalšie detaily:

Každý hráč, stvárňujúci creepa dostane od organizátorov masku na tvár (aby vyzeral dostatočne príšerne), ale bolo by žiadúce aby sa podľa možností na svoju funkciu kostýmovo pripravil (aspoň niečo jednoduché v čiernej alebo inej tmavej farbe a samozrejme zbraň). Okrem toho budú mať creepy k dispozícii tzv. Creepohrad, miesto nachádzajúce sa v skalách s niekoľkými drevenými polo-stavbami, kde sa môžu nachádzať, keď práve nebudú plniť svoje úlohy. Toto miesto bude zapojené do viacerých dejových liniek, takže je pravdepodobné, že hráči, ktorí sa tu budú nachádzať sa budú môcť zapojiť do rôznych dejových situácií. Hráči budú po odmaskovaní taktiež môcť navštíviť dedinskú krčmu (resp. celú dedinu) ako „náhodní dedinčania“. Hra si tiež bude vyžadovať niekoľko špeciálnych situácií, v ktorých budú creepovia inštruovaní organizátormi.  Ďalšie informácie a detaily doplníme neskôr.