Normy pre zbrane

Jednotlivé normy:

  1. Jadro zbrane: umelohmotné trubky, sklolaminát, drevo (musí byť nelepené bez výrazných hrán – hokejka alebo násada od hrablí áno, bokeny nie).
  2. Najdlhší namerateľný rozmer: pri jednoručných zbraniach 100 cm, pri obojručných 130 cm, u štítov 90 cm.
  3. Sečné zbrane (meče, šable, tesáky): mäkčenie je povinné po celej dĺžke sečnej plochy minimálne 1,5 cm hrubé, na hrote je potrebných 5 cm mäkčenia. Záštity musia byť mäkčené, hrušky iba ak obsahujú kovové súčiastky. Odporúčame upraviť zbraň tak, aby mala ťažisko blízko pri záštite.
  4. Drtivé zbrane (sekery, kyjaky, budzogáne): rukoväť musí byť mäkčená minimálne do troch štvrtín dĺžky (v smere od útočného konca) minimálne 2 cm mäkčeniny a pre rukoväte aspon 0,5 cm, útočná hrana musí byť mäkčená aspoň 5 cm mäkčeniny.
  5. Zbrane na reťazi (remdiky, cepy, nunčaky): rukoväť musí byť mäkčená minimálne dotroch štvrtín dĺžky (v smere od útočného konca) minimálne 2 cm mäkčeniny a pre rukoväte aspon 0,5 cm, reťaz musí byť nahradená umelohmotnou reťazou alebo lanom hrúbky minimálne 1 cm, maximálna dĺžka reťaze je 15 cm. Hlava musí byť celomäkčená, maximálny namerateľný rozmer 20 cm. Maximálny namerateľný rozmer celej zbrane musí spĺňať požiadavky z bodu 1.  
  6. Drevcové zbrane (kopije, sudlice, píky): platia pravidlá pre drtivé. Maximálna dĺžka 200 cm. Aj keď nie je povolené s nimi bodať, tak musí byť hrot aspoň 10 cm mäkčený.
  7. Strelné zbrane (luky, kuše): maximálny náťah 15 kg (150 N), šípy nesmú mať žiadne ostré časti, musia byť z dreva (minimálne 8 mm hrubého), hrotové mäkčenie (bambuľa) musí byť hrubé aspoň 4 cm a násada musí byť zakončená neprieraznou zátkou (korkový štupeľ a minca, plastový štupeľ). Šípy tiež musia mať predrobené zárezy na zapadnutie tetivy. Pripravte sa na to, že náhodný šíp z vašej výbavy môže byť pred schválením rozobratý a podrobený analýze.  
  8. Vrhacie zbrane (nože, sekerky, hviezdice): maximálny namerateľný rozmer 30 cm, musia byť celomäkčené bez tvrdého jadra a zahrotených výstupkov, ktoré môžu človeku vypichnúť oko.
  9. Štíty: maximálny namerateľný rozmer 90 cm, hrany musia byť mäkčené aspoň kožou, hadicou alebo mirelonom. Hrany pod mäkčením musia byť zaoblené resp. bez ostrých okrajov.
  10. Brnenia: brnenia nesmú mať žiadne ostré kovové súčiastky, ani iné doplnky, ktoré by mohli zraniť iného hráča, pod kovovou zbrojou je potrebné mať prešívaný kabátec.  

Upozornenie k zbraniam:

Všetky vyrábané aj kupované zbrane budú podliehať kontrole a musia spĺňať vyššie uvedené štandardy. Ak štandardy nesplnia, nebudú na hru pustené.