Organizačné informácie pre letný LARP

Na tomto mieste sa dozviete všetky organizačné informácie, ktoré vám umožnia pohodlne si pripraviť harmonogram, zaregistrovať sa, zbaliť si potrebné veci a bez ďalších problémov sa sústrediť na hru. V prípade, že by ste v tejto príručke niektorú potrebnú informáciu nenašli, neváhajte a kontaktujte nás na e-mailovej adrese kralovstvo@event-horizon.sk.

O akú hru vlastne ide?

LARPové hry zo sveta Kráľovstva Vína patria medzi veľké fantasy LARPy, ktoré sa tradične odohrávajú v okolí hradu Červený Kameň. Samotné Kráľovstvo je fiktívnym krajom, ktorý je inšpirovaný históriou okolitého vinárskeho regiónu, obohateného o rozprávkové a fantasy prvky. Zatvorte oči a predstavte si stredovekú Európu, pridajte k tomu báje, čary a nadprirodzené bytosti, štipku vtipu a ste tam. Viac informácii o LARPových hrách vo všeobecnosti, prípadne o svete Kráľovstva vína nájdete na našej stránke: https://kralovstvovina.event-horizon.sk.

Kde sa hra koná?

Hra sa odohráva v tesnej blízkosti hradu Červený Kameň. Herná lokácia je zalesnená, terén je skalnatý a na niektorých miestach je potrebné sa pohybovať opatrne. Stanový tábor účastníkov sa nachádza na lúke vedľa hradného parkoviska. Na miesto sa jednoducho dostanete autobusom, zastávka Častá, Červený kameň sa nachádza priamo oproti hradu (100 m od stanového tábora), zo zastávky Častá, základina je potrebné vyjsť pešo (cca 2 km) po mierne stúpajúcej asfaltovej ceste na hradný kopec. Je tiež možné prísť autom, keďže stanový tábor sa nachádza hneď vedľa rozľahlého parkoviska, na ktorom je možné neobmedzene parkovať. V prípade, že by mal niekto záujem doraziť na hru pešo, okolo hradu prechádza žltá (trasa Zochova chata – Častá) a zelená (trasa Modra – Sološnica) turistická značka.

Kedy sa hra koná?

Najbližšou LARPovou hrou, ktorú pre vás organizujeme bude Letný LARP: Kráľovstvá – Príbehy spod Vlčích skál 2022, ktorý sa bude odohrávať 28. – 31. júla (července) 2022. Na hru je potrebné sa dopraviť v dostatočnom predstihu, pretože registrácia hráčov na podujatí bude prebiehať vo štvrtok (28.7.) v čase od 10:00 12:00. Ihneď po skončení registrácie sa začne herná časť, takže je potrebné aby boli všetci účastníci v tomto čase pripravení (v prípade, že máte problém v danom termíne prísť, kontaktujte nás čím skôr). Po otvorení hry bude LARP pokračovať až do noci zo soboty na nedeľu (30./31.júla), kedy bude hra ukončená. Nedeľa (31.júla) je vyhradená pre aktivity súvisiace s ukončením hry (feedback, spoločné fotenie, turnaje), pobalenie vecí a cestu domov.

Kto tam bude?

Na základe skúseností s predošlými ročníkmi našich LARPov predpokladáme, že hry sa zúčastní približne 120 hráčov vo veku minimálne 15 rokov. Presný počet hráčov sa samozrejme z roka na rok mení. Hráči vo veku 15-17 rokov sa musia pri registrácii preukázať vyplneným a podpísaným tlačivom potvrdzujúcim súhlas ich rodičov s účasťou dieťaťa na hre. V prípade, že by sa chcel hry zúčastniť hráč mladší ako 15 rokov, je potrebné všetko v dostatočnom predstihu osobne komunikovať s členom organizačného tímu.

Čo nájdem v tábore?

Hneď vedľa hernej lokácie sa bude nachádzať stanový tábor pre hráčov. Tento tábor je súčasťou tzv. nehernej zóny a slúži na to, aby si jednotliví hráči mali kde zložiť svoju batožinu a postaviť stan. V nehernej zóne (prekvapivo) neprebieha hra a je tu možné vybaviť záležitosti, ktoré sa netýkajú LARPu a mohli by ostatných účastníkov vyrušovať (napr. telefonáty). Súčasťou nehernej zóny budú tiež mobilné toalety, ktoré budú hráčom neustále k dispozícii a stánok, vo vnútri ktorého bude možné dať si krátku studenú sprchu (upozorňujeme, že z technických príčin budeme mať k dispozícii iba studenú vodu). V rámci nehernej zóny je hráčom k dispozícii tzv. Infostánok, v ktorom budú k dispozícii pomocní organizátori. Akýkoľvek problém, ktorý sa vyskytne v priebehu trvania hry je možné riešiť s prítomným organizátorom alebo posádkou Infostánku, ktorá má k dispozícii rýchle kontakty na všetky dôležité osoby. V prípade potreby je možné z Infostánku kontaktovať zdravotníka.

Ako sa zaregistrujem?

Registrácia na podujatie prebieha cez internet a snažíme sa ju upravovať tak, aby bola čo najintuitívnejšia. Na stránke si kliknete na tlačidlo “registrácia” a jednoducho pokračujete podľa pokynov a kúpte si lístok. Základná registrácia sa týka iba hráča samotného, nie jeho postavy, takže by nemala pre nikoho predstavovať problém. Čoskoro po kúpení lístka vám bude zaslaný formulár, týkajúci sa podrobností o vašej postave. Po vyplnení formulára s vami bude o ďalších detailoch komunikovať pridelený organizátor, tzv. majster.

Čo si mám na LARP priniesť so sebou?

Mimo hernej zóny budete pravdepodobne potrebovať stan, karimatku a spacák, môže sa hodiť rezervné oblečenie. V skalnatom teréne je niekedy výhodou pevná obuv, ale dá sa zaobísť aj bez nej. Počas večernej a nočnej hry je rozumné mať pri sebe svetlo (baterka alebo čelovka rozumne ukrytá v útrobách kostýmu). Priamo na hre je potrebné mať oblečený kostým, ktorého užitočnou (ale nepovinnou) súčasťou je mäkčená zbraň. Nejaký ten peniaz navyše sa môže vždy hodiť. V prípade horšieho počasia odporúčame vziať si so sebou niečo teplé pod kostým (termoprádlo) a oblečenie do dažďa.

Ako si pripravím postavu?

Na vytvorení každej hráčskej postavy sa spolupodieľajú hráč a majster. Rozhodujúca je vždy iniciatíva hráča, ktorý si v miere akú sám uzná za vhodnú premyslí a pripraví charakter svojej postavy, jej zázemie, spôsob akým bude včlenená do herného sveta, jej meno a pôvod, jednoducho všetko, čo bude pre jeho postavu na hre potrebné. Pre hráčov priebežne pripravujeme materiály, ktoré im pomôžu vytvoriť si postavu, s ktorou budú spokojní, tiež obsahujú odporúčané postavy, predpripravené postavy, inšpiratívne príbehy a informácie o svete. Na základe týchto informácií každý hráč vyplní formulár pre postavu, ktorý mu zašle pridelený majster potom ako hráč zaplatí registračný poplatok (kúpi si lístok). V následnej komunikácii majster schváli, resp. okomentuje hráčove nápady a na základe spoločnej diskusie dospejú k výslednej podobe postavy. Všetky hráčove nápady, týkajúce sa postavy musí majster odsúhlasiť a musia byť v súlade s pravidlami a reáliami sveta Kráľovstva vína. Pre viac informácií o reáliách a svete stačí pozrieť príručku pre postavu, prípadne sekciu svet na našej stránke.

Čo mám robiť, ak si neviem vymyslieť postavu?

Pre hráčov, ktorí si nevedia/nemôžu/nechce sa im vymyslieť vlastnú postavu ponúkame niekoľko predpripravených postáv, z ktorých si na základe krátkej anotácie môžu vybrať. V prípade, že hráč má záujem o predpripravenú postavu, stačí aby túto túžbu vyjadril vo formulári pre postavu a bude mu vyhovené. Súčasťou predpripravených postáv však spravidla nie sú kostýmy, každý hráč si svoj kostým musí pripraviť sám.

Ako prebieha komunikácia medzi hráčom a majstrom

Po registrácii hráča na podujatie a zaplatení registračného poplatku je ku každému hráčovi pridelený jeden majster. Tento majster pošle hráčovi dotazník týkajúci sa jeho postavy, na základe ktorého začne hráč postavu vytvárať. Okrem vyplnenia formulára by hráč mal svojmu majstrovi v rámci e-mailovej komunikácie podať čo najúplnejšie informácie o svojej postave, aby ju bolo možné začleniť do deja LARPu. Od hráčov sa očakáva, že svoje nápady a námety budú aktívne komunikovať s majstrami. Je potrebné si uvedomiť, že zodpovednosť za poctivú prípravu postavy leží predovšetkým na samotnom hráčovi, majstrovou úlohou je začleniť hráčove nápady a námety do príbehu, nie vymýšľať postavu namiesto neho. Po vyplnení formulára a zaslaní podrobného popisu postavy majster zhodnotí do akej miery je daná postava pripravená pre hru a skonzultuje situáciu s hráčom. V prípade, že sú obaja s postavou spokojní, príprava je hotová. V prípade, že má hráč ďalšie otázky, postrehy alebo námety na diskusiu, môže majstra kedykoľvek osloviť. Približne týždeň pred začiatkom LARPu budú všetkým hráčom zaslané tzv. informačné bloky, ktoré predstavujú ďalšie vedomosti postavy (presahujúce rámec príručky pre postavy) a môžu alebo nemusia byť v priebehu hry dôležité. Organizátori silne odporúčajú naštudovať si tieto materiály, pretože strata niektorých v nich obsiahnutých informácií môže hráčovi prekážať v hre.