Pravidlá

V tejto sekcii nájdete pravidlá a dokumenty, platné pre všetky naše LARPy.

Všetky technické informácie, týkajúce sa prípravy na hru nájdete v príručke pre hráčov.

Formulár, ktorým rodičia neplnoletých účastníkov vyjadria súhlas s účasťou ich detí na hre si môžete stiahnuť tu.

Všeobecné pravidlá sa týkajú všetkých hráčov a je potrebné, aby si ich každý hráč pozorne prečítal ešte pred začiatkom hry. Špeciálne pravidlá nemusí každý hráč prečítať celé, stačí si naštudovať kapitoly, ktoré sa priamo týkajú jeho/jej postavy.

 

 

Kronika 1-1315 Kronika 1-1315