Registrácia

Hranica 2021: Ostrý Kameň

Z technických príčin nie je možná platba z účtu zriadeného v zahraničí. V takom prípade prosím využite možnosť platby kartou alebo PayPal.

Popis lístkov:

Lístok Boj  - zahŕňa účasť na bojovke, stravu počas nej si zabezpečí hráč sám.

Lístok Boj a hody - zahŕňa účasť na bojovke a príspevok na teplé jedlo, ktoré si účastníci spoločne pripravia.

Čo ďalej?

Ak máš 15-17 rokov, prines nám vyplnený tento formulár.

Ak máš menej ako 15 rokov, musíš prísť v sprievode zodpovednej osoby a priniesť nám vyplnený tento formulár.