Registrácia

Hranica 2019: Sever

Čo ďalej?

Ak máš 15-17 rokov, prines nám vyplnený tento formulár.

Ak máš menej ako 15 rokov, musíš prísť v sprievode zodpovednej osoby a priniesť nám vyplnený tento formulár.