O Kráľovstve

 

Kráľovstvo Vína je fiktívnym krajom, v ktorom sa odohrávajú naše LARPy. Je narážkou na naše vlastné dejiny, preto by ani vám nemalo robiť problém doňho zapadnúť. Predstavte si stredovekú Európu, pridajte k nej báje, čary a nadprirodzené bytosti, trošku vtipu a ste tam. V mestách a dedinách kráľovstva môžete stretnúť ľudí, ktorí ho za dávnych čias vybudovali, no okrem nich tu žije mnoho ďalších neobyčajných bytostí. V lesoch sa prechádzajú elfovia a víly, v horách sa potulujú trpaslíci a trolovia. Kráľovstvu vládne kráľ, ktorý sídli v Kráľovskom meste, no na významných panstvách ho zastupujú šľachtici z bohatých rodov. V pohraničí môžete naraziť na vojakov bojujúcich proti susednej Vodárskej ríši, mágov študujúcich tajomné umenia, či kňazov pátrajúcich po tajomstvách života. Ak chcete nahliadnuť do sveta Kráľovstva Vína, pozerajte a čítajte!  

 

Červený Kameň a Vlčie Skaly

Vlčie Skaly sú malá pohraničná dedina, v ktorej sa odohrávajú naše LARPové hry. Obvykle ju nenavštevujú čelní predstavitelia Kráľovstva, no napriek tomu sa tu odohrávajú zaujímavé príbehy. Vládcom dediny je vladyka, o bezpečnosť sa stará Vlčia stráž a centrom kultúry je miestna krčma. Blízkosť nepriateľskej Vodárskej ríše spôsobuje, že sa tu stretávajú vojaci, žoldnieri, ale tiež mágovia študujúci magický meteorit a mnoho ďalších bytostí.

Chcete hru čo najviac oživiť pre svoju postavu? Buďte obyvateľom Vlčích Skál, zapadnite do miestneho koloritu a spoluvytvárajte náš LARPový svet. Postava, ktorá prežila svoj život čo by kameňom dohodil od dediny pozná miestne legendy, zaujímavé postavy a prírodné úkazy vždy lepšie ako niekto, kto práve pricestoval z nekonečnej diaľky. Veďte susedské spory, staňte sa akcionárom krčmy, či inak sa zapojte do rozvoja našej dediny. Čakáme na to!  

Rasy a národy

V Kráľovstve žijú najmä ľudia, no v lesoch je možné stretnúť elfov, ktorí sú chýrni speváci, tanečníci a lukostrelci, či víly a ďalšie lesné bytosti. V horách žijú permoníci a trpaslíci, známi baníci a kováči, ktorí navyše varia skvelé pivo. V húštinách a medzi skalami striehnu trolovia, vlkolaci a divosi, po zotmení z tmavých kútov vyliezajú démoni. Každá rozprávková postava si tu určite nájde svoje miesto.

Ak je cieľom vašej postavy záchrana lesa pred tajomným zlom, staňte sa elfom alebo vílou! Celkom určite nájdete medzi lesnými bytosťami mnoho spojencov a pomocníkov. Prestíž vášho tajného receptu na najlepšie pivo v Kráľovstve zaručene zasa zvýši fakt, že ste dedičom starého trpasličieho rodu. Výber správnej rasy vám môže otvoriť dvere k zaujímavým spojenectvám a informáciám, ku ktorým sa iné postavy nedostanú.     

Spoločnosť

V kráľovstve vládne kráľ, toho času Pataj I., ktorého poddanými sú všetci obyvatelia ríše. V jeho mene konajú vážení šľachtici, pochádzajúci z mocných rodín Kráľovstva. Medzi poddanými nájdeme sedliakov, remeselníkov a obchodníkov, na okraji miest a v lesoch prežívajú tuláci. V pohraničí sa často nachádzajú vojaci a dobrodruhovia na voľnej nohe, osamelí rytieri, či lúpežníci.

Ak má vaša postava politické ambície, je výhodné ak je šľachtického pôvodu, pretože tak ľahšie získa vplyv a môže disponovať potrebným množstvom majetku. Naopak, šľachta a bohatí obchodníci sú často terčom lúpeží, únosov či vrážd, takže ak sa pokúšate utajiť vaše plány pred svetom, postava nenápadného sedliaka oblečeného v starom deravom vreci vám môže pomôcť uniknúť neželanej pozornosti.

Cechy a spolky

Medzi významné organizácie v Kráľovstve patria cechy, ktoré združujú rozličných remeselníkov, ale hovorí sa, že pod rúškom tajomného názvu “Cech strát a nálezov” sa ukrýva sieť organizovaného zločinu. Významné postavenie zastáva gilda Mechanikum, zaoberajúca sa konštrukciou vzducholodí, či Spoločenstvo vlkov, združujúce hrdinov a rytierov. Pošepky sa hovorí o tajných spolkoch Slobodovinárov, či nepriateľských Vodnákov.   

Chcete na LARPe predviesť vaše remeselné zručnosti? Cechy kováčov, tesárov, bylinkárov, či dokonca alchymistický cech vás radi prijmú medzi seba. Chcete sa stať špiónom, či detektívom pôsobiacim v utajení? Vaše služby určite prijmú utajené skupiny Slobodovinárov, či Vodnácke špionážne jednotky, operujúce na území Kráľovstva. Ak sa chystáte na hrdinskú výpravu, môžete dobyť slávu pre Spoločenstvo vlkov, ktoré vám určite bude oporou.

Mestá Kráľovstva

Hlavným mestom Kráľovstva je Kráľovské mesto, v ktorom sídli kráľ a najvyšší šľachtici (predstavte si Francúzsko alebo Nemecko). Na severozápade leží Rizlingsdorf, preslávený svojím kyslým vínom a nebojácnymi bojovníkmi (vikingská kultúra). Na severovýchode sa nachádza Červený Kameň, ležiaci na hranici s nepriateľským Vodárstvom (stredná európa) a na juhozápade najväčší prístav Norveid (arabská kultúra). Najväčším mestom na juhovýchode je DornFelder, známy svojím červeným vínom (talianska kultúra).

Vyzerá kostým, ktorý ste si pre LARP pripravili akoby z vikingského oka vypadol? Neváhajte a staňte sa bojovníkom z Rizlingsdorfu! Chystáte sa zakryť moderný účes turbanom? Môžete byť obchodník alebo moreplavec z Norveidu. Rozhodli ste sa, že vaša postava bude doma v Červenokamenskom panstve, či dokonca priamo vo Vlčích Skalách? Určite nájdete s miestnymi spoločnú reč (najmä pri ohováraní cudzincov).  

Významné rody

Najvýznamnejšou rodinou v Červenokamenskom panstve sú Hájničkovci. Jaro Hájniček sa preslávil tým, že s pomocu meča Samoseča porazil démona Lešija a zahnal ho pod vrch Kukla. V Kráľovskom meste sídli aktuálne kráľovský rod Šukajovcov a významné rodiny Rozentramínovcov a Pretzelmayerovcov. V Rizlingsdorfe vládnu Rizlingovci, v Norveide Aulitijovci a v DornFelderi rod Merlotini.

Má mať vaša postava mocných spojencov a veľké majetky? Nie je nič jednoduchšie ako stať sa dedičom rodu Pretzelmayerovcov. Chcete byť slávnym bojovníkom? Šermiarov z rodu Rizligovcov ich povesť predchádza na míle. Predstavujete si ako k vám vzhliadajú obyvatelia Vlčích Skál? Vaše tajné príbuzenstvo so Svätoplukom Hájničkom, ktorý vás oficiálne uznal za brata, vám k tomu určite dopomôže.

Náboženstvo

Väčšina obyvateľov Kráľovstva vyznáva tradičnú vieru v Praotca vínnej révy, ktorý stvoril všetko živé. Menej početní, no o to horlivejší vo viere sú uctievači jašteričieho boha Myrmeka, ktorému je pochuti všetko nové a neošúchané. Elfovia a lesné bytosti sa klaňajú lesným božstvám, ktoré vládnu nad všetkým, čo šuští listami. Kňazi všetkých náboženstiev požívajú v Kráľovstve veľkú úctu, pretože sprostredkúvajú ľuďom slová všemocných bohov.

Chcete vašej postave ozvláštniť pobyt vo Vlčích Skalách? Staňte sa členom ortodoxnej cirkvi, presadzujúcej v upadajúcom svete prísne morálne štandardy. Je vám to málo? Buďte kňazom, pokúšajúcim sa reformovať vlastnú cirkev zvnútra. Vaše ovečky vás možno budú nasledovať až na výslnie, alebo vás naopak poženú na hranicu za kacírstvo. Vybojujte pre svoju cirkev nadvládu nad obyvateľmi dediny a možno z vás dobrí veriaci spravia vladyku.

» Viac

Náboženstvo Praotca

,,V období zimy vás bude dlhá noc lákať zísť z pravdivej cesty Vínnej Révy a zablúdiť do temných kútov smútku a apatie. Praotec zašiel dohliadnuť na svoje nebeské viniče a neobdarúva nás tak hojne teplom svojej lásky ako po zvyšok roka.

Možno sa cítite byť sami a opustení. Ale nezabudnime, že nám Praotec vo svojej nekonečnej múdrosti daroval výhonky svojho najcennejšieho výtvoru – Vínnej Révy. V jej lahodných bobuliach zachytávame Jeho nehynúcu radosť a vďaka vznešenému umeniu našich vinárov ju zachovávame v posvätných sudoch na krušné chvíle ako je táto.

Preto keď vaše poháre naplním čírym nápojom z Praotcovho sudu, zahoďte temné myšlienky. Radujte a veseľte sa, Praotec a Pramatka sú tu  s nami a ukážu vám pravdu vo víne.”

Viera v Praotca Vínnej Révy je najrozšírenejšie náboženstvo v Kráľovstve Vína a to z dobrého dôvodu. Veď to bol práve On, kto nás zachránil zoslaním Vínnej Révy počas veľkej vody. Veď to boli práve jeho a Pramatkine deti, ktoré stvorili všetok život na zemi.

Neexistuje žiadna centralizovaná cirkev, len veľké množstvo nezávislých kláštorov a 12 biskupov, ktorí sú menovaní kráľom a vďaka tomu majú mimo duchovnej aj svetskú moc.

Legenda o prvom Sude Praotcovom

V pradávnej dobe, keď bol ešte vesmír mladý a pohár prázdny, vypĺňali prázdnotu neba len hviezdy. Najstaršia z nich sa rozhodla, že k jej vznešenému veku prislúcha rovnako veľkolepé meno a tak sa nazvala Praotec.

Praotcovi sa zapáčilo to meno tak veľmi a tak často ho dával nahlas na známosť okolitému prázdnu, až mu vyschlo v ústach. ,,Zišlo by sa z niečoho napiť,” riekol a tak vytvoril pohár. Lenže pre svoj preveliký smútok zistil, že pohár je prázdny a nemá ho čím naplniť.

Mnoho vekov strávil tvorením tých najúžasnejších nápojov, no žiaden nevedel ulahodiť jeho jazyku a uhasiť smäd.

V tom sa mu prisnil nádherný sen, v ktorom sa jeho vlasy zmenili na mocné výhonky rastliny a z nich vyrašili sýtozelené listy väčšie než dno jeho pohára. V svetle Praotcovej túžby po nápoji, ktorý uhasí božský smäd a dá silu na hlásanie jeho mena a múdrosti, prekrásna rastlina čoraz viacej rástla a na nej začali rásť zlatisté bobule, tak ťažké až sami padali do pohára.

Len čo sa prebral, začal tvoriť tento skvostný výplod spánku a stvoril Vínnu Révu. Netrvalo dlho a z jej bohatej úrody vytvoril prvý sud vína.

Hneď po prvom dúšku sa zmenila jeho preveľká múdrosť na múdrosť nekonečnú, ktorú aj začal zdeľovať svojmu okoliu. Ale naokolo nebolo nikoho, kto by ho bol počúval.

Rozhodol sa nevypiť ani kvapku lahodného nápoja, kým nenájde súceho partnera na štrngnutie a hútanie o živote.

Veru dlho plával prázdnotou, stretával ostatné nebeské bytosti, no žiadna sa nevedela vyrovnať Praotcovej múdrosti a oceniť jeho výtvor. Jedného dňa si povedal, že bez kvapky tekutej múdrosti už ďalej nepochodí. Otvoril sud a začal nalievať. Zvuk zurčiaceho vína prilákal hviezdu, krajšiu než všetky sny o Vínnej Réve dokopy, ba dokonca krajšiu než pohľad na plný pohár.

Nevedel z nej spustiť oči, až kým nebol jeho pohár plný a vzácne víno začalo pretekať do prázdnoty. Príchodzia bohyňa stvorila vlastný pohár a zachytila stratené kvapky. Praotec jej na počesť záslužného činu dal meno Pramatka a naplnil oba poháre lahodnou tekutinou.

Dvanásťkrát si štrngli a dvanásť iskier odletelo. Pramatke sa iskry zapáčili a prijala ich za svoje deti.

Aj im dali odpiť, ale sila nápoja bola obrovská a Praotcovi potomkovia podľahli opojnému spánku, ktorý dnes poznáme ako Spánok Stvoriteľov. Ich sny boli tak divotvorné až sa začali objavovať v realite. Ako boli Pramatkine deti rôznorodé, tak aj dva ich výtvory nikdy neboli rovnaké. Tak vznikol svet a všetok život ako ho poznáme dnes.

Pramatke chýbala spoločnosť jej ratolestí ale darmo sa snažila ich prebudiť. Zo spánku by ich prebral jedine ďalší dúšok Pratcovho vína, no sud bol už prázdny.

Nešťastná hviezda ronila toľké slzy,  až spôsobila veľkú povodeň, ktorá Praotcovi po jeho božské členky siahala. Neprestala kým takmer nepohasla, potom zaspala a pridala sa k svojim potomkom v ríše snov. Praotec, vidiac smútok svojej milovanej, sa rozhodol zľutovať sa nad životmi smrtelníkov a zoslal na náš svet výhonok Vínnej Révy. Na nej sa ľudia a iné bytosti uchýlili, kým neustala veľká voda. Dodnes sa po nej vieme vyšplhať, keď sa naše duše zbavia záťaže tela. Tý s najľahšiou dušou sa môžu dostať až do Sna Praotcovej Vinice a pridať sa k hostine Pramatky a jej detí.

Odvtedy Praotec každú zimu odchádza k svojím nebeským poliam, aby naplnil ďalší sud, a v lete sa vracia, aby dohliadol na svoju ženu, deti a nás.

Praotec

Boh stvoriteľ a vášnivý vinár. Ľudia  ho uctievajú hlavne prípitkami a veselicami. Je slnkom na oblohe, ktoré daruje život a dodáva sladkú chuť hroznu.

Hľadá perfektnú odrodu vína, ktoré by prebralo jeho ženu, synov a dcéry z dlhého Spánku Stvoriteľov (viď. legenda o prvom sude Praotcovom).

Pramatka

Praotcova manželka. To ona splodila 12 bohov, ktorí vytvorili život na zemi a vďaka nej sa rozhodol Praotec ukončiť svoju nebeskú púť práve pri našom skromnom svete.

Je druhým slnkom, ktoré vládne oblohe v noci. Po tom, čo jej deti upadli do Spánku Stvoriteľov, uložila sa k odpočinku, aby s nimi mohla byť aj naďalej v ríši snov.

12 detí

Legiend o Praotcových potomkoch je nespočetne veľa a ich rôznych variant je ešte viac. V jedinom, v čom sa zhodujú, je ich počet. Vďaka tomu je v Kráľovstve Vína považované za šťastné číslo práve dvanástka, aj keď väčšina rodín má radšej len jedenásť detí. Veď dvanáste dieťa Pramatky vraj zavrhlo svojich rodičov a obrátilo sa chrbtom k svojím súrodencom.

Odpočívajú po tom, ako stvorili život a vypili prvý Praotcov Sud až do dna. Vo výnimočných chvíľach sa ale ich sny manifestujú na zemi a zasahujú do životov obyčajných smrteľníkov, preto je neradno si ich pohnevať.

(Vlastné legendy a popisy Praotcových detí sú vždy vítané, ideálne ich ale poslať pred hrou pri vytváraní postavy.)

Lain

Ako najstarší syn cíti Lain zodpovednosť za slušné správanie a vzdelanosť svojich súrodencov. Väčšinu času trávi okrikovaním svojích bratov a dohováraním svojím sestrám, aby zabránil bujarému chaosu, ktorý by ohrozil život na zemi.

Je patrónom zákona, poriadku a filozofických chvíľ pri dobrom poháriku vína.

Juhla

Najstaršia dcéra. Podla legiend stvorila človeka, po tom, čo jej súrodenci vyrástli a už sa nemala o koho starať. Zlé jazyky tvrdia, že ľudia sa dožívajú tak malého veku práve preto, že o nich Juhla stratí záujem v momente, ako nadobudnú dostatok samostatnosti.

Je patrónkou matiek a plodnosti.

Vahvu

Bitkár, ktorý s radosťou predvádza svoju silu. Povráva sa, že zemetrasenia sú len ozveny jeho úderov dopadajúcich na neveriacich, ktorí urazili jeho sestry. Jeho pravé oko zdobí monokel, spomienka na jeho jediný pokus pobiť sa s Lainom.

Je Patrón bojovníkov a krčmových bitiek. Jeho vyznávači sa dajú spoznať podľa na fialovo zafarbeného pravého oka.

» Menej

Mágia

Mágia je všadeprítomnou súčasťou života v Kráľovstve. Zaklínači dokážu neopatrnú obeť zarieknuť svojimi kúzelnými formulkami, mágovia kreslia čarodejné obrazce a alchymisti vyrábajú elixíry s netušenými vlastnosťami. Záujemcovia o vzdelanie v oblasti mágie cestujú do neďalekej Pudmerickej univerzity na VŠMÚ (Vysoká Škola Magických Umení), kde študujú starodávne texty z čias mocného Mága Brandla či známych kúzelníkov Jopiho a Tatroša.

Potrebuje vaša postava niekoho presvedčiť aby pre ňu niečo urobil? Stačí jedno urieknutie a váš problém je vyriešený. Chceli by ste si vyskúšať zrealizovať na vlastnú päsť magický rituál? Staňte sa runovým mágom a určite sa tomu nevyhnete. Za schopným alchymistom prichádza každý deň množstvo zákazníkov, ktorí sú ochotní za čarovný odvar zaplatiť zlatom, informáciami i službami.  

História

Päť veľkých miest Kráľovstva založilo päť mocných čarodejov, proti ktorým povstal mág Brandl. Vojna takmer zahubila celú civilizáciu, no napokon ju zachránila skupina veľmožov s krvou posvätenou Praotcom. Tí založili Kráľovstvo Vína a vládli v ňom až dokým v roku 1312 nezomrel posledný právoplatný kráľ Jano III. Dlhý nos. Súčasný kráľ Pataj I. je prvý kráľom, ktorého krv nie je posvätená Praotcom a mnohí preto pochybujú, či je vôbec pravým kráľom. Pred štyridsiatimi rokmi falošný kráľ Mikluš oddelil od Kráľovstva Vodárstvo, ktoré je od tých čias až po dnes nepriateľskou krajinou.

Chcete si vyskúšať neobvyklú postavu? Buďte historikom, alebo (po vzore Indiana Jonesa) dobrodružným archeológom pátrajúcim po artefaktoch z čias Vodárskej vzbury, či dokonca vojny mágov. Baví vás prekonávať výzvy? Možno vaša postava verí, že pravým kráľom je vodár Mikluš a nehanbí sa to povedať nahlas. Musí však byť pripravená znášať následky, pretože už samo vyslovenie Miklušovho mena je pre mnohých vlastizradou.

Klebety a legendy

V Kráľovstve existuje množstvo klebiet, legiend, bájí, mýtov a povedačiek, opisujúcich rytierske činy Bojana Smelého, dobrodružné cesty Vasila Vzduchoplavca, či boj Jara Hájnička proti démonovi Lešijovi. Niektoré z nich sú pravdivé, iné nie. A ešte sú tu tie, v ktorých sa kdesi hlboko ukrýva zrnko pravdy napriek tomu, že im už veria len staré mamy a malé deti. Niekedy sú zo všetkých najdôležitejšie práve tie.

Legendy a báje bývajú často súčasťou informačných blokov, ktoré hráči dostávajú pred hrou a nezriedka im môžu poskytnúť dôležité informácie. Venujte im preto pri príprave na hru pozornosť. Pri príprave vašej postavy sa tiež môžete inšpirovať starými legendami a stať sa tak pevnou súčasťou herného sveta. Najlepší hráči (po dohode s majstrami) sami tvoria legendy a mýty, rozvýjajúce náš spoločný LARPový svet.