Svet Kráľovstva vína

Kráľovstvo vína je fiktívnym krajom, v ktorom sa hra odohráva. Je tak trochu narážkou na naše vlastné dejiny a reálie, preto by ani Vám nemalo robiť problém do neho zapadnúť. Zatvorte oči a predstavte si Európu v 14. storočí, pridajte k tomu báje, čary a nadprirodzené bytosti, štipku vtipu a ste tam. Môžete oči otvoriť.

V mestách a dedinách kráľovstva môžeme najčastejšie stretnúť ľudí, ktorí ho za dávnych čias vybudovali a dodnes v ňom vládnu. Okrem obyčajných ľudí tu však žijú aj takzvaní Vinári. Ich životy a osud sú pevne spojené s vínom. Neopijú sa z neho, naopak, dáva im silu. V lesoch môžete stretnúť elfov a lesné víly, v horách a medzi skalami sa potulujú trpaslíci.

Kráľovstvu vládne kráľ, ktorý sídli v Kráľovskom meste na severe, no na všetkých významných panstvách ho zastupujú šľachtici z bohatých rodov. Panstvo hradu Červený kameň, v ktorom sa nachádzajú aj Vlčie skaly leží v nebezpečnej pohraničnej oblasti, plnej vojakov, banditov a špiónov zo susednej Vodárskej ríše.

Vládu nad Vlčími skalami a ich obyvateľmi má v rukách miestny vladyka, skaly nad dedinou však patria horalom a okolitým lesom vládne duch Lesovik. Či už je vaša postava významný šľachtic, elfský dobrodruh alebo trpasličí mág, svoje miesto si vo Vlčích skalách určite nájde.

Vlčie skaly

Vlčie skaly sú malá osada, nachádzajúca sa v Červenokamenskom panstve, neďaleko hraníc so znepriateleným Vodárstvom. Samotná dedina je len málo významná, ale nachádza sa blízko križovatky ciest, vedúcich z juhu na Červený kameň a od západu k Červenému priesmyku.
Žije tu skupina starousadlíkov, ale dennodenne sa tu tiež zastavujú dobrodruhovia, vojaci, mágovia a lesné bytosti. Lesom v okolí dediny vládne mocný duch Lesovik, ktorý je najvyššou autoritou miestnych víl, efov a trolov. Okolie dediny bývalo v minulosti pustošené nájazdmi Malrogov, táto hrozba však bola v posledných rokoch zažehnaná.
Vládcom Vlčích skál je vladyka, ktorý je najvyššou autoritou v dedine a okolitých lesoch. Medzi významné rody, ktorých predstavitelia pôsobili vo Vlčích skalách patria rody al Hazzali a Merlotini, spomedzi miestnych patria medzi najvýznamnejšie rod Vlkoňovcov, rod Saether z DornFelderu, elfský rod Neronethi a horalský klan McEeshovcov.

Kronika

 

  

Mestá a rody

Kráľovstvo vína

V kráľovstve vládne kráľ, toho času Pataj I. Šukaj, ktorý zabezpečuje ochranu a reprezentáciu kráľovstva ako celku. V počiatkoch bolo kráľovstvo veľmi nebezpečným miestom a skutočnú prosperitu zabezpečovali len veľké opevnené mestá. Postupom času sa opevnilo mnoho miest, ale štyri stáli nad všetkými ostatnými: Norveid, DornFelder, Rizlingsdorf a Ompitál. A práve tieto mestá kráľ menoval správou priľahlého územia. Správca mesta musel mať čistú vinohradnícku krv prinajmenšom 7 generácií.  Centrálnu časť t.j. oblasť Žitnej nížiny, Urugasu, veterných pustín a lesy Fragmundu tradične spravoval kráľovský správca, zatiaľ čo kráľ bol na bojovej výprave alebo na cestách. Postupom času pod kráľovským hradom začalo rásť veľké a bohaté mesto. Kráľovské mesto sa rýchlo zaplnilo obchodníkmi a šľachticmi a začalo si svoje veci spravovať tak ako ostatné mestá, t.j. voľbou Mestskej rady (názov sa mení od mesta k mestu, ale účel je rovnaký, má 12 členov, tzv. konšelov). Mestská rada následne zvolí richtára. Najväčší rozdiel medzi mestami je v tom, kto môže byť v mestskej rade. V hlavnom meste a Rizlingsdorfe môžu byť v mestskej rade len Vinári, zatiaľ čo v Norveide a DornFelderi môžu byť v zastúpení aj obyčajní ľudia.

Kráľovské mesto

Kráľovské mesto je sídlom kráľa. Je najväčším a najľudnatejším mestom, v ktorom žijú najbohatší a najmocnejší šľachtici kráľovstva. Nachádza sa na severnom okraji Žitnej nížiny a preteká ním mohutná rieka Ovara. Mesto de iure riadi kráľ, ktorému radí rada mestom volených 12 konšelov. Kráľ však má väčšinou niečo dôležitejšie na práci a mesto prenecháva konšelom.  Nový kráľ Pataj I. však Kráľovské mesto opúšťa len zriedka. Do jednotlivých miest a krajov vysiela svojich miestodržiteľov, vybraných spomedzi významných šľachticov, aby územia v jeho mene spravovali. Z Kráľovského mesta pochádzajú štyri mocné rody: rod Šukajovcov, Rosentramínovcov, Vasilovcov a Pretzelmayerovcov. 

Rod Šukajovcov

Bohatý a vplyvný rod. Z tohto rodu pochádzali kráľovskí správcovia a s každým novým správcom bohatol i rod ŠukajovcovVybudovali masívny byrokratický aparát a zbohatli aj výrobou a predajom papieraktorého receptúzkostlivo strážia.

Významné osobnosti:

Pataj I. Šukaj (kráľ, 1264-)                                                                         

Bývalý kráľovský správca, ktorý ešte počas panovania Jana III. nadviazal dobré styky s Rizlingsdorfom a Červeným kameňom. Po smrti kráľa ako správca vyhlásil Veľký snem správcov kráľovstva, na ktorom mal byť určený kráľ. Na tomto sneme sa mu podarilo presadiť svoje záujmy a neskôr bol sám korunovaný za kráľa. Súčasný kráľ Pataj síce nemá kráľovskú krv posvätenú Praotcom vína, ako mal jeho predchodca, ale za to má mocenskú kontrolu nad mestom a dobré vzťahy s Rizlingsdorfom. Preto, aby si udržal moc je schopný všetkého. 

Rod Rosentramínovcov

Bohatý a starý rod, ktorý odvodzuje svoj pôvod z rytierskej družiny prvého kráľa vínMajú veľmi dobrékontakty po celom kráľovstve a ich bohatstvo je legendárneVäčšina tohto bohatstva je však v podobeumeleckých predmetovprastarých artefaktov a listín známymi mecenášmi a arbitrami elegancie, hovorí sa dokonca, že im v žilách koluje elfská krv. V podstate stvorili a ovládajú veľkú kráľovskú burzu.

Významné osobnosti:

Archibald Rosentramín, zvaný Odvážny (rytier, 1242-)                                             

Druhorodený syn, ktorý svoj život zasvätil tomu, aby sa vyrovnal svojmu detskému hrdinskému vzoru Bojanovi Smelému. Svoj čas trávi študovaním rytierskych kódexov cnosti, záchranou panien, tréningom šermu a písaním básní. Svoju prezývku si vyslúžil tým, že je živým dôkazom, že medzi hlúposťou a odvahou je len veľmi tenká hranica. Nedávno sa vydal preskúmať tajuplný úkaz, ktorý sa zjavil vo Vlčích skalách. Posledný, s kým sa stretol je Svätopluk Hájniček, ktorý ho menoval kráľovským vyslancom v krajinách neprebádaných.

Rod Vasilovcov

Jeden z mála rodov, ktorý si drží čistú pokrvnú líniu od počiatkov kráľovstvaVasilovci majú veľké sídlo naMramorovej ulici v hlavnom meste kráľovstva. Sú známi najmä týmže vlastnia obrovské pozemky v žitnejnížinektoré prenajímajú obyčajným ľuďom. Rodina Vasilovcov je dlhoročným sponzorom cechumechanikov  borum.

Významné osobnosti:

Ferdinand Vasil (dobrodruh, 1220-1305)                                                                            

Jeden z najznámejších ddobrodruhov kráľovstvacestovateľ, konštruktér, pilot, kartograf, vynálezca a legendárny arcimajster cechumechanikov. Na svojej vzducholodi obletel celé kráľovstvo a dostal sa aj do neprebádaných končín za morom na západe.

Rod Pretzelmayerovcov

Nenápadný vinársky rod, ktorý za posledné dve generácie výrazne zbohatol. Ich zisky pochádzajú hlavne z lokalítktoré výrazne postihoval mor. Pretzelmayerovci sa snažia so všetkými byť čomožno v najpriateľskejšom vzťahukeďže majú obchody po celom kráľovstveMnohé rody ich upodozrievajúviacerých zločinov, ale nič im nebolo dokázané.

Významné osobnosti:

Henrich Pretzelmayer (obchodník s vínom, 1215-)                                                           

Známy vinohradník, spolu so svojim bratom Frederikom vybudoval na otcových základoch rodinnú firmuVenoval sa nielen produkcií apredaju vína, ale tiež dovozu rôzneho tovaru, vrátane cenných informácii. V roku 1290 získal privilégia od kráľa na bezplatnéobchodovanie po kráľovstveHenrich rozšíril pôsobenie rodu Pretzelmayerovcov z hlavného mesta do RizlingsdorfuPo smrti jeho synaMarcusa zostal uzavretý vo svojej vile na Mramorovej ulici Kráľovského mesta a prestal sa aktívne zapájať do diania v rodinnej firme 

Červený kameň

Červenokamenské panstvo je najmladším panstvom v kráľovstveLeží vo Fragmundských lesoch,blízko hraníc s Vodárstvomtakže tu o dobrodružstvo nikdy nie je núdza. Toto panstvo je sústredené najmä okolo hradu Červený kameň a starobylej obchodnej cesty, ktorá prechádza blízko ležiacim priesmykom. Je obklopené nespútanou prírodouktorá je často magická. Červenokamenské panstvo je vyhľadávanou destináciou pre cestovateľov, umelcov, ale tiež žoldnierov a lovcov príšer. Najvýznamnejším rodom na tomto panstve je rod Hájničkovcov.

Rod Hájničkovcov

Tento rod bol donedávna len málo významný, s malými majetkami pri FragmundeVeľký obrat nastal po tom, čo si Jano III. zobral za ženu Eliškudcéru Pála HájničkaHájničkovcom koluje v žilách krv posvätenáPraotcomich línia je čistá a dožívajú sa veľmi vysokého veku.

Významné osobnosti:

Jaro Hájniček (zeman, 1261-1296) 

Prvý pán Červenokamenského panstva, známy aj ako premožiteľ Lešija a priateľ permoníkov. Pod jeho vládou bol v panstve založenýVeľký banícky cech a panstvo zbohatlo. 

Svätopluk Hájniček (zeman, 1289-)

Súčasný pán Červenokamenského panstva. V podstate sa na  narodil ako vládca panstva a celý život mal len tých najlepších učiteľov,ktorých mu mohla jeho matka-regentka zabezpečiť. V roku 1307 sa ujal ako plnoletý vlády a vďaka jeho diplomatickým schopnostiam bola v dedineSchatmansdorf založená roku 1311 mincovňa 

Rizlingsdorf

Mesto preslávené svojím kyslým vínom, ale hlavne svojimi bojovníkmiKaždý muž, bez ohľadu narasu či postavenie, je odmalička trénovaný k bojuVeľká časť  mužov bojovníkmi zostáva po celýživot a nechávajú sa najímať do bojových družín šľachticov a miest najlepší učia umenie boja  pocelom kráľovstve.  Vraví saže Rizlingsdorfčania  veľmi poverčiví a často si vyberajú menáktoréje ťažko vysloviť, aby ich bolo ťažšie urieknuť. Z Rizlingsdorfu pochádzajú tieto mocné rody: von Rizlingsdorfovci, Grablhastovci a Kumsmodovci.. 

Rod Von Rizlingsdorf

Rod von Rizlingsdorfovcov (Rizlingovcov) siaha  do čias mocného čarodeja Jopiho za vlády kráľa Jana I. Bol rod Rizlingovcov menovaný do funkcie správy mesta NordurasNorduras premenoval v roku 350 naRizlingsdorf vtedajší správca mesta Bjorn Rizlingský. Rod Rizlingovcov zažil obrovskú potupu v roku 732 a v roku 903 kedy si vtedajšie hlavy rodu vzali za ženy bez vinárskej krvy čo výrazne poškvrnilo ich čistú rodovú líniu a mnohé významné rody si z nich robili posmešky. No sile rodu to neublížlojediné čo sa zmenilo bol vek ktorého sapotomkovia dožívali.

Významné osobnosti:

Herbert von Rizlingsdorf (vojvoda, 1244-)

Vojvoda Herbert von Rizlingsdorf je pravdepodobne najskúsenejším a najmocnejším vojenským veliteľom v kráľovstve. Velí najsilnejšiemu a najpočetnejšiemu vojsku hneď po kráľovi, čo z neho v očiach niektorých šľachticov robí hrozbu, no vždy sa prejavoval ako verný služobník kráľa.

Rod Grablhastovcov

Rod skvelých námorníkov a moreplavcovMajú pod palcom hlavne lov veľrýb, ale tiež krčmy a verejnédomyOstatné rody si od nich držia odstup pre ich blízky vzťah k spodine, ale málokto sa im to odvážipovedať do očípretože sa o nich vie, že  ostrejší než harpúna.

Rod Kumsmodovcov

Rod dnes známy svojou medovinou a liečivým medom. Ide však o prastarý rod, z ktorého pochádzalomnoho slávnych hrdinov a dobrodruhov. Ich rod je známy svojou lučišníckou jednotkou zvanou Tisícžihadiel. 

Významné osobnosti:

Bojan Kumsmod, zvaný Smelý (rytier, 1192-1269)

Dnes už legendárny hrdina, ktorého meno je známe v celom kráľovstve. Bol považovaný za najlepšieho šermiara svojej doby, dvanásť veľmožov mu ponúklo svoje dcéry na vydaj a hovorí sa, že zabil draka, sídliaceho pod horou Urugas. Bojanov meč sa stratil krátko po jeho smrti a mnohí dobrodruhovia po ňom dodnes pátrajú. 

Norveid

Najbohatšie mesto a najväčší prístav v kráľovstvePrezývku „mesto tisícov krás a tisícich pachov“ sivyslúžil nielen pre svoje trhy s korením, ale aj pre svoju preľudnenosť. O Norveide sa hovorí akoo najslobodnejšom meste, v ktorom jetisíc možností a preto sa sem mnohí sťahujú za lepšoubudúcnosťou, no len málokedy sú ich predstavy naplnenéMesto je plné učencov, kňazov a filozofov, ale izhýralcovžobrákov a vrahov. Stojí tu tiežveža gildy mechanikov. Medzi významné rody, pochádzajúce z Norveidu patria rody al Hazzali, al Uma a rod Aulitijovcov.

Rod Aulitijovcov

Najbohatší rod v kráľovstve. Mnohé rody im vyčítajúže  viac ľudia ako vinári a mnohí menovanieAulitijovcov do funkcie správcov Norveidu považujú za jediné chybné rozhodnutie kráľa Jana III. Ozývajú sadokonca hlasy, že Aulitijovci sú prepojení s miestnym podsvätím a ich majetky majú v niektorých prípadoch pochybný pôvod.

Rod al Uma

Tento rod svoju vážnosť odvodzuje z bohatej tradície doktorov,filozofov a učencovJeho učitelia sa ujímajúvýchovy mladých kráľov a bohatých šľachticov z celého kráľovstvaNejeden šľachtic vďačí za svoje zdravie, vzdelanie a bohatstvo práve im. Hovorí sa, že v podzemí svojho sídla majú najväčšiu knižnicu v celom kráľovstve, no málokto má toľko šťastia, že sa do nej dostane.  

Rod al Hazzali

Je jedným z najbohatších rodov v Norveide (a možno i v kráľovstve). Obchodujú s luxusným tovarom a ichflotila obchodných lodí je najväčšia v celom kráľovstve, ale iďaleko za jeho hranicamiBohatstvo všakvyvoláva závisť a mnohých členov z rodu obviňujú z paktovania s cudzákmi a nečistými silami.

Významné osobnosti:

Kruppe al Hazzali (obchodník a bývalý vladyka Vlčích skál, 1283-)

Kruppe al Hazzali patrí medzi nemnohých dobrodruhov, ktorí ťažia z bohatstva svojho rodu a cestujú po krajine. Jeho cesty ho zaviedli až do východného pohraničia, kde získal silné postavenie v dedine Vlčie skaly a neskôr sa stal jej vladykom. Pre podozrenie zo spolupráce s tajným cechom zlodejov odstúpil z funkcie a stiahol sa do úzadia.

DornFelder

Toto mesto preslávilo predovšetkým skvelé červené víno. Vzniklo spojením miest Dorn a Felder, ležiacich na Červenej rieke a je tiež známe ako „mesto záhrad“. Obrovské záhrady a parky sa v súčasnosti rozprestierajú od mestských hradieb  po niekdajšie bojové polia medzi DornFelderomBrandlovou branou. Medzi najvýznamnejšie rody, pochádzajúce z tohto mesta patria rod Merlotini a rod di Selva.

Rod Merlotini

Bohatý a vznešený rod, ktorý spojil mestá Dorn a Felder do jedného. Obchodujú s vínom a vzácnymipochutinami. Ich panstvom je nádherný zámok Belcolazda najrozsiahlejšie a najprepychovejšie sídlo v celom kráľovstve. Tu majú takmer nekonečné sady a zbierku exotických rastlín a zverov. 

Významné osobnosti:

Alessio di Maria Merlotini (šľachtic, 1288-1314)

Známy gentleman a umelec, veľmi obľúbený najmä na kráľovskom dvore, kde bývala jeho spoločnosť vyhľadávaná najmä mladými dámami. Vyhlásený someliér a arbiter alegancie, ktorého slovám načúvali aj krajčíri kráľovského dvora. Na svojich cestách východným pohraničím sa zastavil aj v dedine Vlčie skaly, kde sa stal obeťou krvavého rituálu miestnych bosoriek.

Aurelio Campanulio Merlotini (poľný maršal, 1263-)

Vrchný veliteľ ozbrojených posádok juhovýchodného cípu, ležiaceho medzi oboma prítokmi Červenej rieky a Vápennými horami. Vyznamenal sa v boji proti Vodárstvu a patrí medzi najčestnejších a najskúsenejších vojakov na južnej strane kráľovstva.  

Rod di Selva

Významný, hoci nie  taký mocný rod, ktorý je známy najmä svojou maliarskou školou.

Významné osobnosti:

Tilia di Selva (cestovateľka a umelkyňa, 1263-1314)

Manželka Vladiusa di Selvu, známeho cestovateľaverná spoločníčka na jeho cestách a mecenáška pouličných umelcov. Za záhadných okolností bola zavraždená v pohraničnej dedine Vlčie skaly.   

Mapy

Kráľovstvo Vína Červenokamenský kraj

Kráľovstvo Vína

Červenokamenský kraj

Náboženstvo Praotca

,,V období zimy vás bude dlhá noc lákať zísť z pravdivej cesty Vínnej Révy a zablúdiť do temných kútov smútku a apatie. Praotec zašiel dohliadnuť na svoje nebeské viniče a neobdarúva nás tak hojne teplom svojej lásky ako po zvyšok roka.

Možno sa cítite byť sami a opustení. Ale nezabudnime, že nám Praotec vo svojej nekonečnej múdrosti daroval výhonky svojho najcennejšieho výtvoru – Vínnej Révy. V jej lahodných bobuliach zachytávame Jeho nehynúcu radosť a vďaka vznešenému umeniu našich vinárov ju zachovávame v posvätných sudoch na krušné chvíle ako je táto.

Preto keď vaše poháre naplním čírym nápojom z Praotcovho sudu, zahoďte temné myšlienky. Radujte a veseľte sa, Praotec a Pramatka sú tu  s nami a ukážu vám pravdu vo víne.”

Viera v Praotca Vínnej Révy je najrozšírenejšie náboženstvo v Kráľovstve Vína a to z dobrého dôvodu. Veď to bol práve On, kto nás zachránil zoslaním Vínnej Révy počas veľkej vody. Veď to boli práve jeho a Pramatkine deti, ktoré stvorili všetok život na zemi.

Neexistuje žiadna centralizovaná cirkev, len veľké množstvo nezávislých kláštorov a 12 biskupov, ktorí sú menovaní kráľom a vďaka tomu majú mimo duchovnej aj svetskú moc.

Legenda o prvom Sude Praotcovom

V pradávnej dobe, keď bol ešte vesmír mladý a pohár prázdny, vypĺňali prázdnotu neba len hviezdy. Najstaršia z nich sa rozhodla, že k jej vznešenému veku prislúcha rovnako veľkolepé meno a tak sa nazvala Praotec.

Praotcovi sa zapáčilo to meno tak veľmi a tak často ho dával nahlas na známosť okolitému prázdnu, až mu vyschlo v ústach. ,,Zišlo by sa z niečoho napiť,” riekol a tak vytvoril pohár. Lenže pre svoj preveliký smútok zistil, že pohár je prázdny a nemá ho čím naplniť.

Mnoho vekov strávil tvorením tých najúžasnejších nápojov, no žiaden nevedel ulahodiť jeho jazyku a uhasiť smäd.

V tom sa mu prisnil nádherný sen, v ktorom sa jeho vlasy zmenili na mocné výhonky rastliny a z nich vyrašili sýtozelené listy väčšie než dno jeho pohára. V svetle Praotcovej túžby po nápoji, ktorý uhasí božský smäd a dá silu na hlásanie jeho mena a múdrosti, prekrásna rastlina čoraz viacej rástla a na nej začali rásť zlatisté bobule, tak ťažké až sami padali do pohára.

Len čo sa prebral, začal tvoriť tento skvostný výplod spánku a stvoril Vínnu Révu. Netrvalo dlho a z jej bohatej úrody vytvoril prvý sud vína.

Hneď po prvom dúšku sa zmenila jeho preveľká múdrosť na múdrosť nekonečnú, ktorú aj začal zdeľovať svojmu okoliu. Ale naokolo nebolo nikoho, kto by ho bol počúval.

Rozhodol sa nevypiť ani kvapku lahodného nápoja, kým nenájde súceho partnera na štrngnutie a hútanie o živote.

Veru dlho plával prázdnotou, stretával ostatné nebeské bytosti, no žiadna sa nevedela vyrovnať Praotcovej múdrosti a oceniť jeho výtvor. Jedného dňa si povedal, že bez kvapky tekutej múdrosti už ďalej nepochodí. Otvoril sud a začal nalievať. Zvuk zurčiaceho vína prilákal hviezdu, krajšiu než všetky sny o Vínnej Réve dokopy, ba dokonca krajšiu než pohľad na plný pohár.

Nevedel z nej spustiť oči, až kým nebol jeho pohár plný a vzácne víno začalo pretekať do prázdnoty. Príchodzia bohyňa stvorila vlastný pohár a zachytila stratené kvapky. Praotec jej na počesť záslužného činu dal meno Pramatka a naplnil oba poháre lahodnou tekutinou.

Dvanásťkrát si štrngli a dvanásť iskier odletelo. Pramatke sa iskry zapáčili a prijala ich za svoje deti.

Aj im dali odpiť, ale sila nápoja bola obrovská a Praotcovi potomkovia podľahli opojnému spánku, ktorý dnes poznáme ako Spánok Stvoriteľov. Ich sny boli tak divotvorné až sa začali objavovať v realite. Ako boli Pramatkine deti rôznorodé, tak aj dva ich výtvory nikdy neboli rovnaké. Tak vznikol svet a všetok život ako ho poznáme dnes.

Pramatke chýbala spoločnosť jej ratolestí ale darmo sa snažila ich prebudiť. Zo spánku by ich prebral jedine ďalší dúšok Pratcovho vína, no sud bol už prázdny.

Nešťastná hviezda ronila toľké slzy,  až spôsobila veľkú povodeň, ktorá Praotcovi po jeho božské členky siahala. Neprestala kým takmer nepohasla, potom zaspala a pridala sa k svojim potomkom v ríše snov. Praotec, vidiac smútok svojej milovanej, sa rozhodol zľutovať sa nad životmi smrtelníkov a zoslal na náš svet výhonok Vínnej Révy. Na nej sa ľudia a iné bytosti uchýlili, kým neustala veľká voda. Dodnes sa po nej vieme vyšplhať, keď sa naše duše zbavia záťaže tela. Tý s najľahšiou dušou sa môžu dostať až do Sna Praotcovej Vinice a pridať sa k hostine Pramatky a jej detí.

Odvtedy Praotec každú zimu odchádza k svojím nebeským poliam, aby naplnil ďalší sud, a v lete sa vracia, aby dohliadol na svoju ženu, deti a nás.

Praotec

Boh stvoriteľ a vášnivý vinár. Ľudia  ho uctievajú hlavne prípitkami a veselicami. Je slnkom na oblohe, ktoré daruje život a dodáva sladkú chuť hroznu.

Hľadá perfektnú odrodu vína, ktoré by prebralo jeho ženu, synov a dcéry z dlhého Spánku Stvoriteľov (viď. legenda o prvom sude Praotcovom).

Pramatka

Praotcova manželka. To ona splodila 12 bohov, ktorí vytvorili život na zemi a vďaka nej sa rozhodol Praotec ukončiť svoju nebeskú púť práve pri našom skromnom svete.

Je druhým slnkom, ktoré vládne oblohe v noci. Po tom, čo jej deti upadli do Spánku Stvoriteľov, uložila sa k odpočinku, aby s nimi mohla byť aj naďalej v ríši snov.

12 detí

Legiend o Praotcových potomkoch je nespočetne veľa a ich rôznych variant je ešte viac. V jedinom, v čom sa zhodujú, je ich počet. Vďaka tomu je v Kráľovstve Vína považované za šťastné číslo práve dvanástka, aj keď väčšina rodín má radšej len jedenásť detí. Veď dvanáste dieťa Pramatky vraj zavrhlo svojich rodičov a obrátilo sa chrbtom k svojím súrodencom.

Odpočívajú po tom, ako stvorili život a vypili prvý Praotcov Sud až do dna. Vo výnimočných chvíľach sa ale ich sny manifestujú na zemi a zasahujú do životov obyčajných smrteľníkov, preto je neradno si ich pohnevať.

(Vlastné legendy a popisy Praotcových detí sú vždy vítané, ideálne ich ale poslať pred hrou pri vytváraní postavy.)

Lain

Ako najstarší syn cíti Lain zodpovednosť za slušné správanie a vzdelanosť svojich súrodencov. Väčšinu času trávi okrikovaním svojích bratov a dohováraním svojím sestrám, aby zabránil bujarému chaosu, ktorý by ohrozil život na zemi.

Je patrónom zákona, poriadku a filozofických chvíľ pri dobrom poháriku vína.

Juhla

Najstaršia dcéra. Podla legiend stvorila človeka, po tom, čo jej súrodenci vyrástli a už sa nemala o koho starať. Zlé jazyky tvrdia, že ľudia sa dožívajú tak malého veku práve preto, že o nich Juhla stratí záujem v momente, ako nadobudnú dostatok samostatnosti.

Je patrónkou matiek a plodnosti.

Vahvu

Bitkár, ktorý s radosťou predvádza svoju silu. Povráva sa, že zemetrasenia sú len ozveny jeho úderov dopadajúcich na neveriacich, ktorí urazili jeho sestry. Jeho pravé oko zdobí monokel, spomienka na jeho jediný pokus pobiť sa s Lainom.

Je Patrón bojovníkov a krčmových bitiek. Jeho vyznávači sa dajú spoznať podľa na fialovo zafarbeného pravého oka.